BALANG KESIMBAR

Budaya & Folklor, Dongeng, Fiksi

 BALANG KESIMBAR

Pada zaman dahulu hiduplah seorang kakek bersama seorang cucunya yang bernama Balang Kesimbar. Mereka tinggal di sebuah kampung yang bernama Penydul. Kampung itu termasuk ke dalam desa Rembitan, Kecamatan Pujut. Kedua orang tua Balang Kesimbar telah lama meninggal dunia. Karena itu ia pun tinggal bersama kakeknya. Mereka hidup dalam keadaan yang serba kekurangan. Untuk menjamin kelangsungan hidupnya mereka bekerja sebagai penggarap tanah. Di samping itu mereka pun menanami tanah pekarangan mereka dengan berbagai jenis sayur untuk menambah penghasilan. Walaupun mereka hidup dalam keadaan serba kurang, pendidikan Balang Kesimbar tidak pernah sia-sia, ia langsung menerima pendidikan dari kakeknya, disamping dari seorang guru yang memberikan berbagai jenis pengetahuan yang diperlukan di dalam kehidupan.

Setelah Balang Kesimbar berusia remaja ia dapat bergaul di tengah masyarakat dengan baik, disebabkan asuhan dan pendidikan yang telah diterimanya. Ia selalu menghargai orang-orang tua di desa itu. Dan ia pun disegani pemuda-pemuda yang lain.

Pada suatu malam Balang Kesimbar mendengar berita dari teman-temannya bahwa di istana sedang diselenggarakan pertunjukan wayang kulit. Dalang yang tampil malam itu adalah dalang yang sangat terkenal. Lagi pula ceritranya yang akan dibawakan adalah ceritra yang sangat bagus.

“Jadi, baiklah. Sehabis sembahyang isya kita berangkat bersama ke tempat pertunjukan”, kata kawan-kawannya.

“Baiklah, aku memang sangat ingin menonton wayang. Tetapi berangkatlah kalian lebih dahulu. Aku akan menyelesaikan kebutuhan kakekku. Setelah itu barulah aku datang”.

Setelah itu Balang Kesimbar segera pulang untuk mempersiapkan kebutuhan kakeknya. Dengan cepat ia menyediakan air, menanak nasi dan mempersiapkan tempat tidur. Setelah semua siap ia pun meminta izin kepada kakeknya.

“Kek, Izinkanlah aku menonton wayang di istana. Kata kawan-kawan dalangnya amat terkenal dan akan melakonkan ceritra yang amat baik. Telah lama aku tak pernah menonton wayang. Inilah kesempatan baik bagiku untuk menontonnya”.

“Baiklah, cucuku. Berangkatlah ke tempat pertunjukan itu. Tetapi jagalah dirimu baik-baik. Jangan sampai terlibat kalau terjadi sesuatu kegaduhan ataupun yang lain-lain”.

Setelah memperoleh izin Balang Kesimbar segera berangkat ke tempat pertunjukan. Tetapi ia datang terlambat. Pintu gerbang telah ditutup karena penonton penuh sesak. Barang Kesimbar berusaha mencari jalan masuk lain tetapi tak berhasil, karena pintu masuk hanya satu. Barang Kesimbarpun berteriak-teriak mengitari tembok. Tetapi tak seorangpun mendengar teriakannya. Semua orang sedang asyik menonton. Harapan untuk masuk telah hilang baginya. Karena itu ia pun duduk di depan pintu gerbang untuk meluangkan waktunya. Di tempat itu juga banyak orang lalu-lalang. Melihat di dekatnya terdapat sepotong arang, Balang Kesimbarpun mengambilnya. Ia pun mulai menggoreskan arang itu di tembok dekat gerbang. Setelah puas ia segera pulang.

Malam larut ketika Balang Kesimbar tiba di rumah. Kakeknya pun belum tidur. Sang kakek merasa bingung mengapa secepat itu cucunya pulang. Tetapi setelah Balang Kesimbar menceritakan sebab-sebabnya, kakeknya pun merasa puas dan segera mengajak Balang Kesimbar untuk tidur, agar badan tetap segar dan dapat menyelesaikan pekerjaannya dengan baik.

Menjelang pagi ketika pertunjukan selesai, maka para penjaga kebersihan istana pun mulai melakukan tugasnya. Sampah berserakan karena penonton amat ramai. Dan pedagang makanan amat banyak. Ketika tiba di pintu gerbang, petugas istana sangat terkejut. Ia terkejut melihat coretan pada tembok pintu. Setelah diamati ternyata coretan itu berbentuk seekor harimau yang amat ganas, dan bermata tujuh buah. Dua buah terdapat di kepala seperti lazimnya. Dua buah terdapat pada kedua sisi pinggang. Dua buah lainnya terdapat pada pantat, sedang sebuah lagi terdapat pada ekor. Melihat hal itu ia berfikir dalam hati.

“Siapa gerangan berani menggambar pada tembok ini. Benar gambarnya bagus, tetapi kalau diketahui oleh baginda raja, pasti beliau akan murka. Dari pada kena marah sendiri, lebih baik kulaporkan hal ini”.

Setelah berfikir demikian, iapun menghadap dan melaporkan apa yang dilihatnya.

“Ampun tuanku. Hamba hendak menceritakan suatu hal”.

“Tentang apa”?, tanya raja

“Ampun tuanku. Di tembok pintu gerbang terdapat sebuah gambar harimau yang sangat menyeramkan. Agar hamba tidak hilap, hamba persilahkan tuanku menyaksikan sendiri benda itu”.

Mendengar laporan itu, dengan seketika raja berangkat untuk membuktikannya. Setelah tanpak olehnya gambar itu rajapun berkata :

“Siap yang melakukan perbuatan ini. Tidakkah ia tahu terlarang mencoreng tembok ini? Benar gambar ituhebat sekali. Siapa yang menggambar harimau ini harus bertanggung jawab. Ia harus mencari harimau seperti yang terlihat pada gambar itu. Hari mau bermata tujuh. Bila gagal nyawalah sebagai pengganti. Kini kuperintahkan untuk mencari yang melakukan perbuatan ini sampai dapat”.

Sesungguhnya raja sangat kagum akan kebagusan gambar itu. Ketika melihatnya untuk pertama kali raja terkejut dan hampir lari. Tampaknya garam seperti harimau sesungguhnya.

Menerima perintah langsung dari raja, tugas itupun mengumpulkan seluruh rakyat kemudian ditanya satu persatu untuk mengetahui siapa yang melakukan perbuatan yang memurkakan raja. Setelah kebanyakan menyatakan tidak tahu, muncullah seorang yang memberikan laporan bahwa tadi malam Balang Kesimbar tampak tidak nonton. Mungkin dialah yang melakukan perbuatan itu. Tetapi umurnya masihsangat muda. Mustahil memiliki kecakapan seperti itu. Tetapi walaupun demikian raja memerintahkan memanggilnya untuk dimintai keterangan. Karena itu seorang petugas berangkat memanggil Balang Kesimbar.

“Hae Balang Kesimbar. Saat ini juga kau harus menghadap ke istana. Raja kita hendak menanyakan sesuatu kepadamu”.

“Baik”. Kata Balang Kesimbar seraya bersiap dan berangkat menuju istana. Setiba di istana Balang Kesimbar melihat banyak orang. Ia bertanya dalam hati.

“Ada apa gerangan ?” Setelah itu ia ditanya langsung oleh raja

“Siapakah kamu ini anak muda ?”

“Hamba bernama Balang Kesimbar tuanku”.

“Apakah kau yang menggambar di tembok gerbang itu?”, tanya raja.

“Benar tuanku. Hambalah yang menggambar harimau itu”, jawab Balang Kesimbar dengan tenang.

“Apa sebab kau begitu berani menggambar di tempat itu? Bukankah itu tembok gerbang istana?. Tidakkah kau mengetahui bahwa terlarang untuk mencoreng-coreng tembok istana? Tetapi karena kau telah mengakui perbuatanmu, sekarang kau akan tugaskan mencari seekor harimau seperti yang telah kau gambar.

Harimau garang dengan mata tujuh buah. Ingatlah kalau kau gagal nywamulah jadi penggatinya. Nah, berangkatlah”.

Balang Kesimbar segera kembali ke rumahnya. Tak henti-hentinya ia berfikir. Bagaimana mungkin ia berhasil mencari binatang seperti yang telah ada digambarnya. Setelah tiba di rumah, Balang Kesimbar menceritakan hal itu kepada kakeknya. Ia pun meminta nasehat untuk mengatasi beban yang ditimpakan kepadanya.

“Cucuku, Balang Kesimbar. Semua tugas yang dibebankan raja kepadamu, haruslah kau laksanakan sebaik-baiknya. Apapun yang terjadi dan bagaimanapun sulitnya. Kita harus menunjukkan kesetiaan kepada raja yang kita cintai. Akupun tak mengetahui di tempat mana harimau semacam itu dapat kia ditemukan. Mungkin sekali harimau semacam itu tidak pernah ada. Kalaupun ada pasti sangat sulitlah untukmenangkapnya. Tentu janganlah kau berputus asa. Berangkatlah besok pagi. Kakek akan tetap mendoakan agar usahamu dapat bersasil. Segala keperluan perjalanan akan kupersiapkan malam ini juga. Kini beristirahatlah dengan tenang”.

Keesokan harinya ketika pajar mulai menyingsing, Balang Kesimbar dibangunkan oleh kakeknya. Setelah memohon restu kepada orang tua itu, Balang Kesimbarpun turun dari rumah dan memulai pengembaraan untuk menyelesaikan tugas yang amat berat. Setelah lama dalam perjalanan yang berat, memasuki dan meninggalkan hutan dengan berbagai rintangan, menuruni lembah dan mendaki tebing, haus dan dahaga yang amat menyiksa, maka tibalah Balang Kesimbar pada sebuah padang yang amat luas. Padang itu dipenuhi lipan yang amat berbisa. Ia pun bertanya dalam hati.

“Bagaimana mungkin aku akan berhasil menyebrangi padang seluas ini?.

Kalau aku melintasinya juga pasti badanku akan binasa. Jalan lain tak ada lagi di kiri kanan ku terdapat sungai yang amat dalam. Apa akalku sekarang?”.

Dalam keadaan yang sulit itu ia teringat kepada bekal yang dipersiapkan kakeknya. Bekal itu dibungkus dengan seludang daun pinang yang telah dihaluskan dan diikat dengan benang peninggalan ibu Balang Kesimbar. Dalam bungkus makanan itulah tersimpan kekuatan ghaib yang dapat menolong Balang Kesimbar mengatasi berbagai kesulitan. Dalam mengatasi kesulitan ini Balang Kesimbar memanfaatkan bungkusan itu. Setelah memusatkan cipta sejenak, bungkusan itu dilemparkan sekuat tenaga. Kemudian ia menggantung diri pada benang pengikatnya. Dengan berkah Tuhan Yang Maha Kuasa Balang Kesimbarpun terangkat ke atas, menggelantung di angkasa sehingga berhasil menyebrangi padang yang berbahaya itu dengan selamat.

Perjalanan dilanjutkan lagi. Ia tidur di mana saja kemalaman. Dan makan sehemat mungkin untuk mencegah kehabisan bekal dalam pengembaraan yang tidak menentu ini.S Setelah berjalan beberapa lagi tibalah Balang Kesimbar pada sebuah padang yang lain. Padang itu dipenuhi dengan kalajengking yang amat berbisa dan tak terbilang banyaknya. Balang Kesimbar merasa ngeri menyaksikan.

“Apa akal”, pikirnya.

Saat inipun Balang Kesimbar mempergunakan bungkusan yang di bawanya. Sambil memohon dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan Yang Maha Kuasa, bungkusan itu dilemparkan setinggi-tingginya ke udara sambil memegang benang pengikatnya denganh kuat. Dan ia pun berhasil meliwati padang kalajengking itu dengan selamat.

Balang Kesimbarpun melanjutkan perjalanan yang berat ini. Semua rintangan dihadapinya dengan sabar dan tabah disertai keyakinan akan hasil perjalanan ini. Beberapa lama kemudian kembalilah Balang Kesimbar berada di tepi sebuah padang. Padang itu dipenuhi dengan ular berbisa. Semua jenis ular berbisa terdapat di dalamnya. Untuk mengatasi kesulitan baru ini, Balang Kesimbar pun melakukan perbuatan seperti yang pernah dilakukannya. Dan ia pun berhasil lolos dari mara bahaya.

Rintangan demi rintangan dilaluinya dengan baik. Bahaya demi bahaya dapat diatasinya dengan selamat. Tetapi, rintangan dan bahaya masih belum habis juga. Dalam perjalanan selanjutnya ia melihat seorang raksasa yang amat besar. Tatapi untunglah raksasa itu sedang tidur dengan pulasnya. Dan Balang Kesimbarpun berkata dalam hati.

“Untunglah raksasa itu sedang tidur. Kalau tidak pasti aku binasa karenanya. Tampaknya sangat mengerikan”.

Untuk mengatasi kesulitan itu Balang Kesimbar kembali pergunakan bungkusan tadi dan berhasil dengan selamat. Ia telah melewati raksasa itu dengan aman.

Dan Balang Kesimbar pun melanjutkan perjalanan dengan cepat. Kekhawatiran masih saja melintas dalam hatinya. Ia khawatir kalau raksasa yang tengah tidur itu tiba-tiba terjaga dan mencium bau badannya. Tetapi akhirnya Balang Kesimbar tiba pada sebuah padang yang sangat kering. Rumputpun tak dapat tumbuh di atasnya. Panasnya tak terkatakan lagi. Tanahnya terdiri dari tanah sari yang sangat gembur. Padang ini harus disebrangi. Terasa keraguan dalam hati Balang Kesimbar. Terselip juga niat untuk kembali. Tetapi perjalanan sudah amat jauh. Betapapun padang ini harus disebrangi. Setelah membulatkan tekat dan memohon keselamatan Balang Kesimbar pun mulai melangkahkan kakinya memasuki padang itu. Setelah berjalan beberapa langkah, kakinya tenggelam ke dalam tanah, hingga ke lutut. Panasnya tak terkatakan lagi. Tetapi karena tekad telah membaja, Balang Kesimbar tak mundur walau selangkah.Dengan susah payah ia tetap melangkah maju. Kini badannya mulai tenggelam ke dalam panas itu. Tanah telah mencapai pingan. Tetapi ia tetap berusaha untuk maju. Dan ia tenggelam makin jauh. Akhirnya tanah telah mencapai batas leher. Kini ia hampir tak sadarkan diri.

Pada saat yang paling keritis ini, tiba-tiba angin puyuh dahsyat melanda padang itu. Semua yang berada di dalamnya diterbangkan. Demikian pula Balang Kesimbar tak luput dari sasaran angin puyuh itu. Ia diterbangkan entah kemana. Tiba-tiba ia meluncur jatuh dan berada di atas sebatang pohon sawo. Ketika membuka mata ia merasa heran. Dan sadarlah ia akan apa yang telah terjadi. Kemudian ia memanjatkan puji syukur kehadapan Tuhan Yang Maha Kuasa. Kini ia sadar bahwa perjalanannya selalu mendapat perlindungan. Karena merasa sangat payah, ia pun beistirahat di atas pohon itu.

Beberapa saat kemudian tatkala Balang Kesimbar terbangun ia mendengar suatu suara.

“Suara apakah itu?”, tanyanya dalam hati. “Ada jugakah manusia lain di tengah hutan belantara ini?”. Ia mencari arah suara itu. Ia memasang telinga dengan baik. Benar. Ia mendengar suatu suara. Sumbernya tak jauh dari tempat itu. Setelah diperhatikan dengan seksama jelaslah baginya suara itu suara alat tenun. Ketika pandangannya terarah ke bawah pohon sawo, ia melihat seseorang.

“Siapakah berada di bawah? Jin atau manusia?”, tanya Balang Kesimbar di dalam hati. Ia berusaha menenangkan jiwanya. Setelah beberapa saat berlalu, ia kembali memperhatikan apa yang telah dilihatnya tadi. Apa yang dilihatnya ternyata tak berubah. Seorang wanita yang tengah menenun. Karenba asyik dalam pekerjaan, ia tidak mengetahui seseorang berada di atasnya. Balang Kesimbar mengambil sebiji buah sawo yang kecil. Ia berniat mengganggu wanita itu. Ia ingin membuat wanita itu terkejut. Lalu dilemparkannya buah sawo itu kearah wanita itu. Tetapi tidak mengenai sasaran. Buah itu terjatuh di depan wanita itu. Lalu Balang Kesimbar mengambil buah yang kedua. Buah itupun dilemparkan. Tetapi tidak mengenai sasaran lagi. Buah terjatuh disamping wanita itu. Dengan tidak merasa curiga, wanita itu memandang buah sawo yang jatuh itu. Buah yang ketiga diambil oleh Balang Kesimbar, dan kembali dilemparkan kepada wanita itu. Tetapi masih juga gagal. Buah itu jatuh disamping kanan. Bersamaan dengan itu wanita itu memandang ke atas. Ia amat terkejut melihat seorang pemuda berada di atasnya. Berbagai pikiran berkecambuk di dalam hatinya. Dengan cepat ia berkata.

“Hai lelaki, cepatlah turun sebelum kakekku kembali. Kalau ia mengetahui ada manusia lain di tempat ini, pasti musnah dimakannya. Ketahuilah kakekku adalah seorang raksasa”.

Mendengar kata-kata itu Balang Kesimbar turun dengan segera.

“Pastilah raksasa itu yang telah kujumpai dalam perjalanan bisik hatinya.

Setelah saling sapa dan berkenalan, Balang Kesimbarpun menceritakan kisahnya dari awal hingga berada di atas pohon sawo itu. Setelah itu, wanita tadi yang ternyata seorang putri, menyuruh Balang Kesimbar agar menyiram tubuhnya dengan air jeruk, untuk mengurangi bau. Setelah itu, Balang Kesimbar dimasukkan ke dalam sebuah peti. Tak lama kemudian raksasa itu pun datang. Segera setelah kembali, ia merasa bahwa seorang manusia lain berada di tempat itu.

“Cucuku, aku mencium bau manusia lain di tempat ini. Aku sungguh gembira dengan tak bersusah payah, santapan telah berada diujung hidung”.

“Kek, yang kakek cium itu adalah bauku. Kalau berniat menytantapku, santaplah sekarang juga”.

“O, tidak. Aku tak akan tega memakan dagingmu. Kau sangat kusayangi. Sukar mencari cucu secantik kau. Nah, sekarang cobalah katakan apa keinginanmu. Aakan kucarikan secepatnya”.

“Terima kasih, kek. Carikanlah aku buah-buahan yang masih segar. Aku sangat ingin memakannya”.

Dengan singkat diceritakan raksasa itu pun terbang ke suatu tempat yang ditumbuhi berbagai jenis buah-buahan. Tak lama kemudian ia pun telah kembali dengan membawa berbagai jenis buah-buahan, berupa buah manggis, salak, durian, duku, dan lain-lain.

“Nah, sekarang apalagi yang kau ingini cucuku?”.

“Kek, kalau benar kakek sayang padaku, carikanlah aku daging rusa yang segar. Aku sangat ingin menikmatinya. Maukah kakek?”.

“Tentu, tentu. Sekarang juga akan kucarikan. Daging rusa bukanlah daging yang sukar diperoleh. Sebentar lagi pasti aku telah datang membawanya”. Dan raksasa itu pun berangkatlah.

Segera setelah raksasa itu berangkat, Balang Kesimbar pun dikeluarkan dari dalam peti. Dan disuguhi hidangan secukupnya. Kemudian ia dimandikan dengan air jeruk. Setelah itu kembali di masikkan ke dalam tempat semula.

Tak lama kemudian raksasa itu telah kembali.

“Ha, cucuku. Pasti ada manusia lain di tempat ini. Sedap benar baunya. Kini aku akan dapat menyantap daging manusia lagi”.

“Bukan, Kakek. Yang kakek cium itu pastilah bauku sendiri. Bila kakek berniat menyantapku, santaplah”.

“O, tidak. Sedikitpun tak ada niatku untuk memakanmu. Aku tidak gila memakan cucuku sendiri. Apalagi kau cantik sekali dan amat kusayangi. Tetapi apakah yang kau ingini lagi? Katakanlah cucuku”.

“Ah, kakek, terlalu baik hati. Kakek telah terlalu payah. Lebih baik kakek beristirahat terlebih dahulu. Bukankah makanan masih cukup banyak. Bagaimana kalau aku mencari kutumu, kek. Bukankah telah lama aku tak pernah mencarinya. Barangkali jumlahnya terlalu banyak”.

“Baik, cucuku. Benar katamu. Kutuku pasti telah banyak”.

Demikianlah ia pun mulai mencari kutu di kepala raksasa itu. Raksasa itu pun merasa senang dan nyaman.

“Kek, kutu kakek bukan main besarnya. Sungguh luar biasa. Mengapa dibiarkan saja, kek?”

“Ah, cucuku. Kutu itu memiliki suatu rahasia. Tak seorangpun boleh mengetahuinya. Kalau rahasia ini bocor, pastilah kakek akan binasa”.

“Sungguh anaeh. Mengapa demikian, kek?”, tanya putri itu.

“Nah, dengarkanlah, kata raksasa itu kemudian. “Semua yang berada di kepalaku ini, jika dilepaskan dapat berubah menjadi semacam panah. Kutu yang besar itu, jika dilepas dapat menjadi panah batu. Rambutku yang putih bisa berubah menjadi panah apa saja yang diingini. Sedangkan ketobeku bisa berubah menjadi panah kabut”.

Setelah mendengar keterangan raksasa itu, ia pun melanjutkan pekerjaannya, mencari kutu seperti biasa. Tetapi secara diam-diam ia menyembunyikan kutu, rambut dan ketombe sang raksasa pada sebuah kantung.

“Kek, aku ingin benar memiliki seekor harimau bermata tujuh. Keinginan itu telah lama terpendam dalam hatiku. Sekarang keinginan itu tak terkatakan lagi besarnya. Kek, tangkaplah aku”.

Mendengar keinginan itu sang raksasa terkejut.

“Cucuku, harimau yang kau inginkan itu sangat sulit untuk diperoleh. Kalu toh aku bisa menemukannya, maka untuk menangkapnya pasti sangat sulit. Menurut dugaanku harimau seperti itu mungkin terdapat di hutan belongas atau pengantap. Tetapi lebih baik kalau kau meminta benda yang lain.

“Tidak kek. Aku tidak ingin benda lain. Aku hanya menginginkan harimau bermata tujuh. Kalau kakek tidak bisa mencarikan lebih kalau aku mati. Biarlah aku mati karenanya. Sekarang juga”.

“Jangan cucuku. Kau tidak perlu senekat itu. Sekarang juga aku akan berangkat mencarinya”.

Maka terbanglah raksasa itu menuju hutan Belongas. Ia terbang tinggi sekali. Matanya memandang dengan tajam ke bawah dan mengamati dengan cermat. Tak berapa lama ia melihat sekelompok harimau yang sedang beristirahat. Ditengah-tengah kelompok itu tampak seekor bermata tujuh. Dengan hati-hati serta kekuatan dan kecepatan luar biasa raksasa itu menukik ke bawah. Dengan cepat disergapnya harimau itu. Ia berhasil dengan baik. Walaupun harimau itu mengadakan perlawanan, tetapi tak berarti bagi raksasa itu. Harimau itu cepat kilat diterbangkan ke angkasa dan menuju rumahnya. Setelah tiba harimau itu diikat dan ditambatkan pada batang pohon sawo disamping rumahnya.

“Hai cucuku, aku telah berhasil memenuhi permintaanmu sebagi tanda kasih sayangku. Aku telah berhasil memperoleh seekor harimau yang bermata tujuh. Binatang itu telah kutambatkan di sebelah rumah. Dan kini bergembiralah engkau”.

“O, terima kasih kek. Telah lama aku menginginkan harimau semacam itu.

Aku sangat bergembira dengan pemberian ini. Tetapi…”

“Apa lagi cucuku. Masih adakah keinginanmu yang belum kupenuhi. Katakanlah sekarang juga. Kakek akan segera mencarinya.

Nah, kalau demikian kek, aku punya satu keinginan lagi. Kalau kakek dapat penuhi aku sangat bahagia”.

“Nah, katakanlah segera cucuku”.

“Carikanlah aku permata yang indah-indah kek. Intan, berlian atau permata apa saja yang indah. Pendeknya asal permata yang baik”.

“Ha, kalau permata semacam itu yang kau kehendaki, mudah bagiku. Mengapa tak kau katakan sejak dulu. Sekarang juga aku akan berangkat agar segera dapat kembali”.

Maka terbanglah raksasa itu untuk mencari permata yang dikehendaki cucunya. Sesungguhnya bagi seorang raksasa, mencari permata lebih sulit baginya dari pada mencari benda-benda yang lain, karena harus membongkar tanah, menyelam di sungai dan sebagainya. Karena itu untuk mencari permata ia harus mempergunakan waktu lebih lama lagi.

Segera setelah raksasa itu berangkat, ia mengeluarkan Balang Kesimbar dalam persembunyannya.

“Balang Kesimbar, bagaimana pendapatmu kalau sekarang juga kita melarikan diri. Kukira inilah saat yang paling tepat bagi kita saat-saat lain sulit diperoleh.

“Apa yang bagi tuan putri akan kuturut saja”, jawab Balang Kesimbar.

“Baiklah. Sekarang juga kita berangkat. Mari kita mempersiapkan diri”.

Balang Kesimbar dan putri itupun segera mempersiapkan diri. Harimau yang bermata tujuh yang terikat di batang sawo, segera diberi pelana. Senjatapun telah dipersiapkan. Balang Kesimbar naik di atas punggung harimau itu, kemudian disusul oleh tuan putri. Setelah itu harimau pun dipacu secepat-cepatnya. Larinya secepat kilat. Tampaknya bagaikan terbang. Mereka telah lepas meninggalkan rumah raksasa itu.

Bersamaan dengan itu, raksasa yang mencari permata itu pun merasakan suatu firasat. Ia merasakan bahwa  ada sesuatu terjadi di rumahnya. Karena itu ia segera pulang. Setelah tiba raksasa itu langsung berseru.

“Wahai cucuku. Dimana kau berada. Cucuku,cucuku !” Suasana tetap sepi.

Tak ada suatu jawaban yang tersengar. Raksasa itu langsung memasuki rumah. Semua sudut diteliti dengan cermat. Tentu saja ia tak menemukan seseorang.

“Apakah cucuku telah melarikan diri ?”, pikirnya. Kemudian ia pergi ke bawah pohon sawo, untuk melihat apakah harimau kesayangan cucunya berada di kandang atau tidak. Raksasa itu sangat terkejut ketika ia tahu harimau itu tak berada di tempatnya. Ia kini yakin cucunya pasti melarikan diri, dengan menunggang harimau itu.

“Baiklah. Ia akan segera kususul. Pasti ia belum berada jauh. Ia segera akan kutangkap”.

Dengan sekuat tenaga ia melompat ke angkasa. Tak berapa lama sesudah itu ia menampak sesuatu titik bergerak dengan cepat.

“Mungkin itulah cucuku”, pikirnya. Ia pun mempercepat terbangnya, dan hampir berhasil menysul cucunya. Melihat hal itu timbullah kekhawatiran yang sangat dalam di hati tuan putri.

“Balang Kesimbar. Lihatlah raksasa itu hampir dapat menyusul kita. Bila ia berhasil menyusun kita, pastilah kita binasa dibuatnya. Apa yang kita lakukan sekarang?”.

Pergunakanlah senjata itu untuk membunuhnya. Apa boleh buat. Demi keselamatan kita berdua”.

Dengan tangkas putri itupun mempergunakan senjata simpanannya. Ia menghantam raksasa itu, sehingga gerakannya terhalang. Tetapi raksasa itu berusaha terus untuk maju. Dan pada hantaman berikutnya akhirnya raksasa itu roboh di tengah padang dan tidak bernapas lagi.

“Kek, Apa boleh buat”,kata putri itu dengan sedih sambil memandang bangkai raksasa itu.

Setelah itu Balang Kesimbar dan putri itu meninggalkan tempat kejadian dan kembali ke rumah kakeknya. Setelah tiba Balang Kesimbar menjadi kecewa dan amat sedih, karena kakeknya telah meningal dunia. Dalam keadaan duka, Balang Kesimbar menghadap raja untuk mempersembahkan harimau bermata tujuh yang menjadi tuntutan raja. Melihat keberhasilan Balang Kesimbar, raja sangat gembira dan kagum. Rajapun memberikan hadiah-hadiah kepada Balang Kesimbar.

Beberapa hari kemudia, seorang pesuruh istana mengetahui kalau Balang Kesimbar mempunyai seorang isteri yang amat cantik. Dan isterinya itu adalah seorang tuan putri. Dengan rasa dengki dan iri hati pesuruh istana itu pun mengadukan kepada raja.

“Tuanku, dengan hormat hamba melaporkan bahwa Balang Kesimbar memiliki seorang isteri yang amat cantk. Lebih dari itu isterinya itu adalah seorang putri. Sulit kita bisa menemukan seorang wanita secantik itu. Menurut perasaan hamba tak pantas samna sekali Balang Kesimbar memiliki isteri seperti itu. Seharusnya tuankulah yang paling berhak memilikinya”.

“Bila demikian halnya, aturlah suatu siasat untuk melenyapkan Balang Kesimbar”,katanya.

Maka diaturlah suatu siasat untuk membunuhnya. Ia akan diperintahkan untuk memperdalam sumur yang telah dalam. Bila Balang Kesimbar berada di dalamnya, maka sumur itu bermai-ramai akan dijatuhi batu. Pastilah Balang akan mati di dalamnya. Bila siasat itu gagal, Balang Kesimbar akan diperintahkan memanjat pohon kelapa yang amat tinggi. Setelah berada di puncak pohon, orang banyak akan menebang pohon kelapa tersebut dan pastilah Balang Kesimbar akan mati.

Tetapi, semua rencana busuk itu tercium oleh Balang Kesimbar. Berkat kesaktian dan kepintaran isterinya. Balang Kesimbar dapat lolos dari rncana busuk itu. Ia membuat boneka dari tepung beras. Boneka itu dihidupkan kemudian kemudian dipergunakan untk menggatikan Balang Kesimbar mengerjakan perintah raja. Dengan jalan itu Balang Kesimbar luput dari bahaya maut.

Mendengar hal itu tentu saja raja sangat kecewa. Karena niatnya untuk memiliki isteri Balang Kesimbar menjadi terhalang. Tetapi, raja tidak berputus asa. Niat untuk menyingkirkan Balang Kesimbar tetap menyala dalam hatinya. Raja memerintahkan untuk menguji warna darah Balang Kesimbar. Apabila ternyata Balang Kesimbar berdarah merah, maka ia akan di bunuh. Tetapi, apabila ia berdarah putih maka dia berhak menjadi raja.

Dalam peristiwa ini pun isteri Balang Kesimbar berusaha untuk menyelamatkan suaminya. Sebelum pelaksanaan pemeriksaan darah dijalankan, Balang Kesimbar disuruh meminum santan kelapa sebanyak mungkin. Dan perbuatan ini menyebabkan ketika pemeriksaan tiba, ternyata darah yang keluar dari tubuh Balang Kesimbar tampak berwarna putih.

Dengan peristiwa itu, Balang Kesimbar berhak menjadi raja menggatikan raja yang zalim itu. Rakyat dengan gembira menyambut upacara penobatannya menjadi raja. Mereka menyelenggarakan pesta empat puluh hari empat puluh malam. Dengan demikian, Balang Kesimbar mulai memerintah kerajaan dengan aman dan sentosa, dan didampingi oleh permaisuri yang memang berasal dari putri. Dengan demikian rakyat hidup dengan rukun dan damai dan negeri menjadi aman dan makmur.


Tinggalkan Balasan