SELAMAT DUNIA AKHIRAT MENURUT ALLAH 1

SELAMAT DUNIA AKHIRAT MENURUT ALLAH

Non Fiksi, Religi & Spiritual

SELAMAT DUNIA AKHIRAT MENURUT ALLAH

Aku berlindung kepada Allah dari godaan syetan yang terkutuk
dengan nama Allah Yang Maha Pengasih, Maha Penyayang

  • Dengan berjihad : QS. As-Shaff (61) : 10-12, Ali-‘Imran (3) : 142, Al-‘Ankabut (29) : 69
  • Dengan saling menasehati untuk kebenaran & kesabaran QS. Al-‘Asr (103) : 1-3
  • Dengan tidak mendustakan & mengingkari ayat-ayat Allah QS. Al-Baqarah (2) ; 39, Al-A’raf (7) : 36, Al-Jatsiyah (45) : 11
  • Dengan memperberat timbangan kebaikan QS. Al-A’raf (7) : 8, Al-Mu;minun (23) :102
  • Tidak ringan timbangan kebaikan QS. Al-A’raf (7) :9 , Al-Mu’minun (23) : 103

“Dan sungguh, Al-Qur’an itu kebenaran yang meyakinkan.” [QS. Al-Haqqah (69) : 51]

“Allah, tidak ada Tuhan selain Dia. Dia pasti akan mengumpulkan kamu pada hari Kiamat yang tidak diragukan terjadinya. Siapakah yang lebih benar perkataan(nya) daripada Allah?”
[QS. An-Nissa’ (4) :87]


Tinggalkan Balasan